Tiszakeszi Polgárőr Egyesület

2011


Tiszakeszi Polgárőr Egyesület (m1 Híradó)


Üdvözöljük Tiszakeszi hivatalos honlapján!
Kedves Látogató!    Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk honlapját, és érdeklődik múltja, jelene és jövője iránt.

   Reméljük, hogy a honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy részletesen megismerje településünket, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson hozzánk.Óvódavezetői pályázat 2016Tiszakeszi Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

3458 Tiszakeszi

Községháza út 46.

Tel.: 49/356-800

Fax: 49/356-803


Pályázati kiírás

 

Tiszakeszi Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő

 

Vezetői megbízás időtartama: vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

 

A munkavégzés helye: 3458 Tiszakeszi, Kossuth út 1. sz.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

 

Illetmények és juttatások:

Az illetményekre és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-         magyar állampolgárság

-         büntetlen előélet

-         cselekvőképesség

-         óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség

-         legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

-         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

-         vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása

-         a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása.

 

Pályázathoz mellékelni kell:

-         szakmai önéletrajz

-         iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát,

-         intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, amely a pályázó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelést is tartalmaz

-         szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok

-         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul

-         nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

-         nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

-         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 10.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. augusztus 1.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23.§-a szerinti véleményezést és a pályázók meghallgatását követően Tiszakeszi Község Önkormányzatának képviselő-testülete dönt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2016. 05. 20.

 

-         Nemzeti Közigazgatási intézet hirdetési portál

-         Tiszakeszi település honlapja

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton és személyesen lehet benyújtani a Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesterének címezve (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. szám) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. A munkakörrel kapcsolatos bővebb felvilágosítást Sipos Imre polgármester nyújt a 49/356-801-es telefonszámon.
utolsó módosítás:2016-05-20 11:50:57


Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére


utolsó módosítás:2016-05-20 11:50:47


Határozatutolsó módosítás:2016-04-08 10:47:36


Kérelem


A folytatáshoz kattintson a tovább gombra!
utolsó módosítás:2016-04-08 10:47:36


Kéménytűz lakossági felhívás

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

 

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, - illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

 

utolsó módosítás:2016-05-20 11:50:47


Ajánlás - vadászterület határára 1


utolsó módosítás:2016-05-20 11:50:47


Ajánlás - vadászterület határára 2utolsó módosítás:2016-05-20 11:50:47


NAV információFebruár 15-ig kérhető a NAV közreműködése

 

A NAV szja-bevallási ajánlatot készít, ha erre február 15-ig nyilatkozatban kéri az adózó. Azoknak tehát nem kell időt fordítani a bevallás kitöltésére, akik megfelelnek az egyszerűsített bevallás feltételeinek. Ezt a megoldást február 15-ig lehet kérni a 1553NY jelű nyomtatványon.

 

Elsősorban az kérheti az egyszerűsített bevallást, akinek 2015-ben olyan adóköteles jövedelme volt, amelyből munkáltató, kifizető adót, adóelőleget vont le. Ha valaki családi kedvezményt érvényesített, ingatlan adásvételből jutott jövedelemhez illetve egyszerűsített foglalkoztatásból szerzett bevételt, szintén élhet ezzel a lehetőséggel. Sőt, azok az egyéni vállalkozók is választhatják az egyszerűsített bevallást, akik tevékenységüket egész évben szüneteltették.

Nem választhatják azonban ezt a bevallási módot például az őstermelők (akiknek e tevékenységével összefüggésben adóköteles bevétele származott és nem tesznek nemleges nyilatkozatot), az egyéni vállalkozók, a külföldiek, valamint azok sem, akik árfolyamnyereségből vagy tartós befektetésből szereztek jövedelmet. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári támogatói adomány is kizáró ok.

A 1553NY-es nyilatkozat 2016. február 15-ig elküldhető postán vagy az Ügyfélkapun keresztül, avagy leadható személyesen is a NAV ügyfélszolgálatain.

Az egyszerűsített bevallást (1553E) a NAV a rendelkezésére álló adatok alapján elkészíti és legkésőbb 2016. április 30-ig megküldi a megadott postacímre vagy az elektronikus tárhelyre. Ha az adózó elfogadja az elkészített bevallást, nem kell semmit tenni, az az adózó által benyújtott bevallásnak minősül 2016. május 20-án.

Amennyiben a bevallás javításra, kiegészítésre szorul, akkor az aláírt – javított adatokkal kiegészített  – példányt 2016. május 20-ig kell visszajuttatni a hivatalhoz.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága

utolsó módosítás:2016-05-20 11:50:47


Előminősített pályázat


utolsó módosítás:2016-04-08 10:47:36


Sportfejlesztési program

utolsó módosítás:2016-04-08 10:47:36


TÁJÉKOZTATÓ zöld hulladék

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot,

hogy a MiReHuKöz Nonprofit Kft.

a házhoz menő zöldhulladék gyűjtését

az időjárási viszonyokra való tekintettel

2015. október 30. és 2016. április 4. között SZÜNETELTETI!

 

Fentiekre tekintettel a közszolgáltató az utolsó gyűjtési napon cserezsákokat már nem biztosít!

 

A szüneteltetési időszakban a lakosságnak továbbra is lehetősége van a háztartásukban keletkezett zöldhulladékot térítésmentesen elhelyezni a hulladékudvarok egyikében, a nagyobb mennyiségű zöldhulladékot a Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központban üzemelő Komposztáló telepen is átveszik.

 

A 2016. évi zöldhulladék gyűjtési akciót a Közszolgáltató várhatóan 2016. áprilisában indítja újra!

 

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjairól a www.mirehukoz.hu weboldalon, a település nevére kattintva, a hulladéknaptárból tájékozódhatnak.

 

 

Tiszakeszi, 2015. október 6. 

Sipos Imre sk.

 polgármester

utolsó módosítás:2016-04-08 10:47:36


Zöldhulladék II. félév

utolsó módosítás:2016-04-08 10:47:36


TiszakeszirőlJuhász Gyula: A Tisza (részlet)

"Én vagyok a magyarság
Csöndes, nemes folyója,
Kevély, heves folyója,
Anyám csupán ez ország,
És ringatóm e róna"


   Tiszakeszi az Alföld északi részén, a Heves-Borsodi ártéren található, közigazgatási területét két részre osztja a Tisza.
  Községünk a folyó jobb partján, egy erőteljes jobb kanyar ívén elhelyezkedő árvízmentes teraszon terül el,
Miskolctól 45 km-re, Tiszaújvárostól 30 km-re. Állandó lakosainak száma 2689 fő.

  
A település első írásos említése az 1332-ből származó pápai tizedjegyzékben található, de ásatási leletek arról tanúskodnak, hogy a honfoglaló magyarok ezen a területen is megtelepedtek.  Szent István király uralkodása utáni legközelebbi időkben itt is feltűntek a szerzetesek, és az Aba nemzetségbeli  Péter ispán 1067-ben megalapította a Szent Benedek rendiek százdi (Zasty) monostorát. A település egyik dűlője nevében ma is őrzi a monostor emlékét.

    Községünkben egy óvoda és két általános iskola működik. Mindkét iskola udvarán megtalálható névadójuk, Széchenyi István, illetve Lorántffy Zsuzsanna bronzból készült mellszobra.

    A Tisza túloldalán lévő mezőgazdasági területek komppal közelíthetők meg, melyet az önkormányzat üzemeltet.

   A lakosság foglalkoztatását nagy részben a helyi üzemek (Ben-Ross Cipőipari Kft., Barben Kft., Tiszamenti Mgtsz), az önkormányzat és intézményei, illetve mintegy 80 kisvállakozás biztosítja. Sokan dolgoznak a környékbeli városokban, Mezőcsáton, Tiszaújvárosban, Miskolcon.

    Községünkben teljes közmű kiépítettség mellett úthálózatunk 80%-a szilárd burkolatú.

    A település műemlékjellegű épületei közé tartozik a Művelődési Ház (volt Édes-kastély), a községi rendezvények, ünnepi megemlékezések ebben az épületben kerülnek megrendezésre. A műemlék jellegű épületek közé sorolható továbbá a Református és a Katolikus Templom, Polgármesteri Hivatal épülete, továbbá a Zsóry-kastély, melyben jelenleg az önkormányzat által üzemeltetett konyha, a Nyugdíjas klub, és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kapott helyet.

   A kulturális életet egy iskola- és helytörténeti kiállítás és könyvtár szolgálja, valamint 2005. évben megalakult a Nyugdíjasklub, ahol aktív közösségi élet folyik. Üdítő színfoltok községünk kulturális életében a Pap József Faluszépítő Egyesület által szervezett események, fellépéseik.  Községi és Üzemi Sportegyesület keretei között többféle sportolási lehetőség közül válogathatnak a sportolni vágyók, mint például labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, és sakk. A település hivatalos lapja a Keszi Újság, amely alkalmanként jelenik meg. Községünkben született Harsányi Gy. Lajos festőművész és Horváth Pista cigánynótanóta énekes.

     A település legnagyobb vonzereje a Tisza és annak közelsége, amely alkalmat ad a szabadidő aktív, ugyanakkor nyugalmas eltöltésére.

  A Tisza mellett lehetőség nyílik horgászásra, lovaglásra, kerékpározásra, csónakázásra,
a hagyományos tiszai ételek és falusi ízek, és az érintetlen természeti környezet megismerésére. A közösségi élet előmozdítása érdekében az önkormányzat által és helyi civil szervezetek által szervezett rendezvényekkel várjuk a községünkbe érkező vendégeket, érdeklődőket, mint például: majális, falunap, bográcsfesztivál, búcsú, szüreti felvonulás, Horváth Pista emléknap, bor- és pálinkafesztivál.

    A Százdi Sporthorgász-egyesület tavasztól – őszig hagyományőrző jelleggel többször is megrendezi a tiszai horgászversenyt és az éjszakai horgászversenyt, mely minden alkalommal számos érdeklődőt vonz.

    A lakosok és az idelátogató vendégek igényét számos élelmiszer- és vendéglátóüzlet, ajándék- és virágbolt, fodrászat, kozmetika elégíti ki. Településünkön több magánszálláshely, pizzéria-étterem, valamint cukrászda és fagyizó is üzemel.

Látogasson el Ön is községünkbe!
Legyen a vendégünk!

Minden kedves vendéget
szeretettel várunk és
kellemes időtöltést kívánunk!

utolsó módosítás:2016-04-08 10:47:36

Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat