Tiszakeszi Polgárőr Egyesület

2011


Tiszakeszi Polgárőr Egyesület (m1 Híradó)


Üdvözöljük Tiszakeszi hivatalos honlapján!
Kedves Látogató!    Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk honlapját, és érdeklődik múltja, jelene és jövője iránt.

   Reméljük, hogy a honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy részletesen megismerje településünket, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson hozzánk.Tájékoztató Óvodás Szülők részére


Tisztelt Óvodás Szülők!
Értesítem Önöket, hogy 2014. április 23-án (szerdán)

 az óvoda áramszünet miatt

 ZÁRVA lesz!
Megértésüket köszönöm:                                                         Tisztelettel:  Gályász Lajosné
                                                                                óvodavezető    
             
utolsó módosítás:2014-04-18 10:20:38


Lakossági felhívás

Lakossági felhívás a helyi gazdálkodói közösség részére


utolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16


Tájékoztató a rókák veszettség elleni immunizálásárólutolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16


Határozat legeltetési tilalom és ebzárlat elrendeléséről

utolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16


Határozat tűzgyújtási tilalom elrendelésérőlutolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16


2013 évi Beszámolója

Tiszakeszi Polgárőr Egyesület

 

2013 évi Beszámolója

 

Ebben az évben is a társadalom értékrendjének pozitív irányú változtatása érdekében használtuk fel a számunkra juttatott támogatás összegét. Figyelemmel kísértük a rendkívüli időjárási viszonyok között, a településünkön élő idős emberek napi életvitelét, és amennyiben szükség volt rá segítséget nyújtottunk. Az idős emberek biztonsága nagyon sok esetben nem pénz,hanem sokkal, inkább az óvatosság,odafigyelés,a közösségi törődés kérdése .A Polgárőr Egyesületünk lehetőségeinek koordinált alkalmazásával ,a Belügyminisztérium,valamint a Rendőrség támogatásával jelentős szerepünk lehet az egyre nagyobb tömegű idős,és védelemre szoruló lakosság életminőségének,és szubjektív biztonságérzetének javításában. Ezt nemcsak a felügyelet megszervezésével, tanácsadással, hanem szakszerű gondoskodással segítjük a rászorulók életét, példát mutatunk a fiatalok számára a közösségi felelősség értékeiből, és örömeiből. A segítségnyújtások során érvényesítjük az esélyegyenlőséget, az egyenlő bánásmódot minden segítségre szoruló embertársunk iránt. Felvilágosító, közösségerősítő programokat szerveztünk a helyi erőforrások,és célcsoportok bevonásával,a helyi KMB-ünk,és a Rendőrség segítségével. A közbiztonság közös érdek, éppen ezért fontos, hogy a körzeti megbízottak jó kapcsolatot építsenek ki a körzetükben élőkkel. Tiszakesziben két éve teljesít szolgálatot az új körzeti megbízott. A tapasztalatok azt mutatják, hogy rövid idő alatt sikerült rendkívül széleskörű, és pozitív kapcsolatot kialakítania a közösség lakóival. A kölcsönösségen alapuló bizalmi viszony a bűnüldözés eredményein is megmutatkozik.2013 évben településünkön, a Tiszakeszi Polgárőr Egyesület tagjai 6369 óra szolgálatot teljesítettek a köz érdekében,a településünk javára!Polgárőreink 1293 alkalommal voltak szolgálatban az év során, volt aki 5 alkalommal tudott,de volt aki 85 alkalommal volt szolgálatban!
Ifjú Polgárőr Egyesületünk egész évben aktívan dolgozott, segítve ezzel tanáraik diáktársaik mindennapi életét. Decemberben gyűjtést szervezve csatlakoztak a „cipősdoboz ” karitatív segítségnyújtó gyűjtéshez adományaikkal támogatva segítségre szoruló embertársaikat. Több közös szolgálatot adtunk a Rendőrséggel, illetve a Tájvédelem szakembereivel. Segítséget nyújtottunk a késői tél miatt fennálló akadályok elhárításában, őzbak kimentésével a Tiszából, baleset biztosításával. Aktívan rész vettünk a Sportegyesület,és az Önkormányzat által szervezett Majális biztosításában,majd Május végén a Pünkösdi Néptáncbemutató sikeres lebonyolításában is. Július 27.-én megrendezett V I. Bográcsfesztiválon az „Erős Ember” versenyen még a szolgálaton kívüli polgárlőreink is indultak, helyezést is elérve. A főzőversenyen különdíjat kaptunk. A szeptember 21-én megrendezett III. Keszi Maraton-on több településről érkezett Polgárőr társunkkal biztosítottuk a rendezvény biztonságos lebonyolítását! Egy héttel később a hagyománnyá váló Szüreti felvonuláson segítettük felvezetéssel, az útkereszteződések biztosításával a biztonságos felvonulást.

2013. október 4.-én tartotta a Tiszakeszi Polgárőr Egyesület a hagyománnyá vált Polgárőr Családi Napot, ezúttal is a Tiszavirág Apartmanban, melyet ezúton is köszönnek Filip Csabának, az apartman tulajdonosának.
A Családi Napon összegyűlt a polgárőrség, a családtagok, meghívott vendégeink, illetve ez az alkalom az, mely lehetőséget nyújt arra, hogy a Szövetség köszönetet mondjon a polgárőrök családtagjainak,és a támogató vállalkozóknak is, erre a napra szeretettel hívtuk őket is. Október 5.-én Bűnmegelőzési tanácsadással egybekötött oktatást szerveztünk a Rendőrség támogatásával, amely rendezvény nagyon jól sikerült! Ott voltunk Október 23-án a Nemzeti Ünnep,November 8.-án megrendezésre került Öregek Napjának biztosításában is. December 8-án megrendezett Téli Vásár biztosítása szintén feladataink közé tartozott. Első alkalommal rendezte meg Tiszakeszi az első Szilveszteri Utcabált, ahol az ünnepek ellenére is tevékenyen kivettük részünket!

Tehát Egyesületünk egész évben aktívan rész vállalt nem csak a mindennapok biztonságosabbá tételében, hanem a rendezvények zavartalan lebonyolításában is.

Az ünnepek alatt is aktívan dolgozunk a településünkért, értünk!

 

Tiszakeszi 2014.01.21.

 

 

Kállai László

elnök

 

utolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16


Polgárőr Bűnmegelőzési előadás a Nyugdíjas Klub tagjainak 2014

Polgárőr Egyesület a Rendőrséggel együttműködve 2014 képekbenutolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16


Polgárőr családi nap 2013

Polgárőr Családi Nap 2013 képekben


utolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16


Határozat képviselő-testület megválasztandó tagjai számának megállapítása
utolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16


Lakossági Tájékoztató

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

A helyi választási iroda az alábbiakról tájékoztatja a település választópolgárait:

 

Helyi Választási Iroda

Címe: 3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.

Telefonszáma: 06-49/356-800

Fax: 06-49/356-803

E-mail: phkeszi@bicomix.hu

HVI vezető neve: Kruj Tímea

 

Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a helyi választási iroda pénteki napokon 16 óráig tart ügyeletet a választással kapcsolatos kérelmek fogadása céljából.

 

Tiszakeszi, 2014. február 7.

 

Kruj Tímea sk.

  HVI vezető

utolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16


EMMI Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - EMMI tájékoztatók 2014

utolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16


Tájékoztató CO érzékelőről

Tájékoztató CO érzékelőkről

 

A szén-monoxid-mérgezés kockázata jelentősen csökkenthető a tüzelő-, fűtő- és főzőberendezések rendszeres karbantartásával, a lakás megfelelő szellőzésének biztosításával, valamint azzal, ha szén-monoxid-érzékelőt telepítenek azokba a helyiségekbe, amelyekben nyílt lánggal üzemelő berendezés van. Az érzékelő csak akkor nyújt megfelelő védelmet, ha a használati utasításnak megfelelő helyen és módon telepítik, és megbízható cég gyártotta.

A CO érzékelők jogszabályi előírásainak teljesülését a kéményseprők vizsgálják a kémények időszakos ellenőrzésekor. Ők ellenőrzik a szén-monoxid-érzékelő működőképességét is, hiányosság vagy szabálytalanság esetén értesítik a tűzvédelmi hatóságot, amely figyelmezteti az ingatlan tulajdonosát. Ha a tulajdonos nem tesz eleget kötelezettségének, a hatóság 5.000 – 30.000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.

A 2012. évi XC. Törvény 9.§ 5 bekezdés alapján a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló, a vendégéjszaka eltöltésére használt, a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló, a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles.

Az, aki a szén-monoxid-mérgezés tüneteit (fejfájás, émelygés, szédülés) észleli magán, vagy a környezetében lévőkön, azonnal hívja a 105-ös segélyhívó számot.

 

Hordozható tűzoltó készülékek és azok felülvizsgálata

 

Tűzoltó készülékek jelentősége:

A hordozható tűzoltó készülékek a kezdeti tüzek gyors, hatékony megfékezésére szolgálnak.

 

A tűzoltó készülék ellenőrzése és karbantartása tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység.

A tűzoltó készülékeknek – típustól függően – félévente (MSZ 1040 szabvány szerinti készüléknél), illetve évente (MSZ EN 3 szabvány szerinti készüléknél) alapkarbantartáson kell átesniük (ellenőrzés). Továbbá a negyedéves ellenőrzést az üzemben tartó is elvégezheti.

Ötévente közép- és 10 évente teljeskörű (nyomáspróba) karbantartást kell elvégezni, vagy minden használatot követően egy a BM OKF által engedélyezett szakműhelyben. Az 5 éves középkarbantartás (egyes típusoknál eltérő lehet.)

 

 

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

utolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16


Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013 (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

utolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16


Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

utolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16


Támogatás
utolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16


Tiszakeszi Község Helyi Egyenlőség Programja (2013-2018)

Az alábbi linken letölthető településünk Egyenlőségi Programja:

Tiszakeszi Község Helyi Egyenlőség Programja (2013-2018)

A programmal kapcsolatos észrevételeket, módosító javaslatokat 2013. október 1. napjáig a jegyzőnek címezve kell megküldeni postai úton :(3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.) vagy emailen:phkeszi@bicomix.hu.
utolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16


Jóga


utolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16


ZUMBA


utolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16


Szavazókörök kialakítása, felülvizsgálata

A szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról a határozat az alábbi linken tölthető le:

HATÁROZAT - Szavazókörök kialakítása, felülvizsgálata
utolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16


TiszakeszirőlJuhász Gyula: A Tisza (részlet)

"Én vagyok a magyarság
Csöndes, nemes folyója,
Kevély, heves folyója,
Anyám csupán ez ország,
És ringatóm e róna"


   Tiszakeszi az Alföld északi részén, a Heves-Borsodi ártéren található, közigazgatási területét két részre osztja a Tisza.
  Községünk a folyó jobb partján, egy erőteljes jobb kanyar ívén elhelyezkedő árvízmentes teraszon terül el,
Miskolctól 45 km-re, Tiszaújvárostól 30 km-re. Állandó lakosainak száma 2689 fő.

  
A település első írásos említése az 1332-ből származó pápai tizedjegyzékben található, de ásatási leletek arról tanúskodnak, hogy a honfoglaló magyarok ezen a területen is megtelepedtek.  Szent István király uralkodása utáni legközelebbi időkben itt is feltűntek a szerzetesek, és az Aba nemzetségbeli  Péter ispán 1067-ben megalapította a Szent Benedek rendiek százdi (Zasty) monostorát. A település egyik dűlője nevében ma is őrzi a monostor emlékét.

    Községünkben egy óvoda és két általános iskola működik. Mindkét iskola udvarán megtalálható névadójuk, Széchenyi István, illetve Lorántffy Zsuzsanna bronzból készült mellszobra.

    A Tisza túloldalán lévő mezőgazdasági területek komppal közelíthetők meg, melyet az önkormányzat üzemeltet.

   A lakosság foglalkoztatását nagy részben a helyi üzemek (Ben-Ross Cipőipari Kft., Barben Kft., Tiszamenti Mgtsz), az önkormányzat és intézményei, illetve mintegy 80 kisvállakozás biztosítja. Sokan dolgoznak a környékbeli városokban, Mezőcsáton, Tiszaújvárosban, Miskolcon.

    Községünkben teljes közmű kiépítettség mellett úthálózatunk 80%-a szilárd burkolatú.

    A település műemlékjellegű épületei közé tartozik a Művelődési Ház (volt Édes-kastély), a községi rendezvények, ünnepi megemlékezések ebben az épületben kerülnek megrendezésre. A műemlék jellegű épületek közé sorolható továbbá a Református és a Katolikus Templom, Polgármesteri Hivatal épülete, továbbá a Zsóry-kastély, melyben jelenleg az önkormányzat által üzemeltetett konyha, a Nyugdíjas klub, és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kapott helyet.

   A kulturális életet egy iskola- és helytörténeti kiállítás és könyvtár szolgálja, valamint 2005. évben megalakult a Nyugdíjasklub, ahol aktív közösségi élet folyik. Üdítő színfoltok községünk kulturális életében a Pap József Faluszépítő Egyesület által szervezett események, fellépéseik.  Községi és Üzemi Sportegyesület keretei között többféle sportolási lehetőség közül válogathatnak a sportolni vágyók, mint például labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, és sakk. A település hivatalos lapja a Keszi Újság, amely alkalmanként jelenik meg. Községünkben született Harsányi Gy. Lajos festőművész és itt nevelkedett Horváth Pista cigánynótanóta énekes.

     A település legnagyobb vonzereje a Tisza és annak közelsége, amely alkalmat ad a szabadidő aktív, ugyanakkor nyugalmas eltöltésére.

  A Tisza mellett lehetőség nyílik horgászásra, lovaglásra, kerékpározásra, csónakázásra,
a hagyományos tiszai ételek és falusi ízek, és az érintetlen természeti környezet megismerésére. A közösségi élet előmozdítása érdekében az önkormányzat által és helyi civil szervezetek által szervezett rendezvényekkel várjuk a községünkbe érkező vendégeket, érdeklődőket, mint például: majális, falunap, bográcsfesztivál, búcsú, szüreti felvonulás, Horváth Pista emléknap, bor- és pálinkafesztivál.

    A Százdi Sporthorgász-egyesület tavasztól – őszig hagyományőrző jelleggel többször is megrendezi a tiszai horgászversenyt és az éjszakai horgászversenyt, mely minden alkalommal számos érdeklődőt vonz.

    A lakosok és az idelátogató vendégek igényét számos élelmiszer- és vendéglátóüzlet, ajándék- és virágbolt, fodrászat, kozmetika elégíti ki. Településünkön több magánszálláshely, pizzéria-étterem, valamint cukrászda és fagyizó is üzemel.

Látogasson el Ön is községünkbe!
Legyen a vendégünk!

Minden kedves vendéget
szeretettel várunk és
kellemes időtöltést kívánunk!

utolsó módosítás:2014-04-15 08:33:16

Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat