Települési Arculati kézikönyv

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről

 

Tisztelt Partnerek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszakeszi Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján elkészíti a teljes településre vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyvet, valamint a kézikönyvre alapozottan megalkotja a Településképi Rendeletet.

 

Településképi arculati kézikönyv

„A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.”

 

A településképi arculati kézikönyv célja, egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a helyi lakosság, döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és természeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemzőiről, és iránymutatást ad az épített környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról.

 

Településképi rendelet

A településképi rendeletet a településképi arculati kézikönyv alapján kell elkészíteni. A rendelet célja, hogy biztosítsa a településképi követelmények meghatározásával a kívánt településkép elérését.

Ennek érdekében a rendelet

·         az épületek, építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, egy adott területre, a helyi védett épületek

·         a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,

·         helyi építészeti örökség, egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

·         a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára

vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

 

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet az épített és természeti környezet alakításának eszközei, melyek érvényesülése jótékony hatást eredményez a teljes közösség számára, de egyben korlátokat is jelent, melyek a helyi lakosság és a vállalkozások mindennapjaira hatással lesznek.

 

A településkép védelmét szolgáló intézkedések alapja, hogy az abban foglaltakat széleskörű társadalmi konszenzus övezze, ezért a készítésébe be kell vonni a lakosságot, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába. A Kézikönyv kidolgozásához elengedhetetlen, hogy tudjuk, melyek azok az építészeti és tájképi értékek (pl.: épületet, épületrész, tornác, oszlop, eresz, nyílászáró, kerítés, korlát, kapu pajta, csűr, góré, tájkép, tér, stb.) melyekre a helyiek büszkék, és megóvásuk érdekében hajlandóak akár áldozatot is vállalni.

 

Kérünk mindenkit, hogy vegyen részt a kézikönyv kidolgozásában, és mondja el a véleményét, javaslatát, hogy közösen határozzuk meg a településkép sajátos helyi arculatát.

Amennyiben rendelkezik régi fényképekkel, melyen a település, esetleg egy szép helyi épület látható, úgy azt juttassa el hozzánk, melyet digitalizálás után visszajuttatunk Önnek.

 

Szeretnénk minél pontosabb képet kapni a településképet meghatározó adottságokról, és ennek megismerésében, pedig leginkább a helyi lakosok tudnak segítséget nyújtani.

 

Tiszakeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 15/2017. (X.31.) önkormányzati rendeletére tekintettel 2017. december 11. napján lakossági Fórumot tart, ahol szóban, vagy 2017. december 8-ig írásban papír alapon a polgármesteri hivatalban leadva illetve elektronikusan a phkeszi@bicomix.hu hivatali e-mail címre megküldve adhatnak javaslatot, tehetnek észrevételt a készítendő településképi kézikönyv és rendelet kidolgozásához.

Tájékoztatom, hogy a határidőre beérkezett véleményeket áll módunkban figyelembe venni, azok kiegészítésére, valamint a határidőn túl beérkezett vélemények figyelembe vételére nincs mód.

Tiszakeszi, 2017. november 30.

Tisztelettel:

 

        Sipos Imre sk.

          polgármester

Településképi véleményezési eljárással és településképi bejelentési eljárással kapcsolatos kérelemnyomtatvány és tájékoztató


Az önkormányzati rendelettervezete a településkép védelméről ide kattintva tekinthető meg!


A Települési Arculati Kézikönyv tervezete ide kattintva tekinthető meg!www.tiszakeszi.hu
utolsó módosítás:2018-09-25 10:30:23

TISZAKESZI
Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat