Pályázat igazgatási ügyintéző-anyakönyvvezető munkakör betöltésére

cimer

Tiszakeszi Községi Önkormányzat

J e g y z ő j é t ő l

3458 Tiszakeszi

Községháza út 46.

Tel.: 49/356-800

Fax: 49/356-802Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

igazgatási ügyintéző-anyakönyvvezető munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Tiszakeszi, Községháza u. 46. sz.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 

1. sz. melléklet 14. hatósági feladatkör, 1. melléklet 25. pontja alapján anyakönyvi feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Teljeskörű anyakönyvi feladatok ellátása (elvégzi a születés, házasság és a haláleset anyakönyvezését az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszerében), teljesíti az adatszolgáltatásokat, az anyakönyvi kivonat iránti kérelmeket. Hagyatéki eljárások lefolytatása, népességnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés, rendkívüli települési kérelmekkel (temetési segély, vis major kérelmek) kapcsolatos eljárások lefolytatása, egyéb szociális ügyek intézése, Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, településképi és szakhatósági feladatok, állategészségügyi feladatok (ebnyilvántartás, méhészek nyilvántartása, állatvédelemmel összefüggő feladatok), ipar-kereskedelmi igazgatási feladatok és statisztikai jelentések, piactartással kapcsolatos feladatok, választási igazgatással kapcsolatos feladatok, egyéb jegyző által meghatározott feladatok.  

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

-          Magyar állampolgárság;

-          Büntetlen előélet;

-          Cselekvőképesség,

-          középiskola/gimnázium

-          Felhasználói szintű számítógépes ismeretek;

-          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

-          Anyakönyvi szakvizsga vagy vállalás annak megszerzésére

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        felsőfokú szakirányú végzettség

-        közigazgatási gyakorlat

-        anyakönyvi szakvizsga

-        közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga

-        ASP szakrendszerek ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat (okiratok) másolata,

- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és    

(3) bekezdései alapján,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati  

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 7.

 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Kruj Tímea jegyző nyújt, a 49/356-800-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.  

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban személyesen vagy postai úton kell benyújtani Tiszakeszi Községi Önkormányzat Jegyzője részére (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.). A borítékra kérjük ráírni: a pályázat nyilvántartási számát:1760/2020. és „igazgatási ügyintéző- anyakönyvvezető munkakör”.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Tiszakeszi Község Önkormányzatának honlapja (www.tiszakeszi.hu) – 2020. július 23.

KÖZIGÁLLÁS portál – 2020. július 23.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

 - A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.www.tiszakeszi.hu
utolsó módosítás:2020-09-22 10:51:09

TISZAKESZI