Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (XII.30.) számú rendelete A víziközműből szolgáltatott ivóvíz- és csatorna díjaira

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2011. (XII.30.) számú rendelete

A víziközműből szolgáltatott ivóvíz- és csatorna díjaira

 

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXXXVII. Tv. 7.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú VIZIKÖZMŰ-ből szolgáltatott ivóvíz- és csatorna díját az alábbiak szerint állapítja meg és teszi közzé:

1.§.

 

Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és csatornahasználat után a 2.§.-ban megállapított díjat kell felszámolni.

 

2.§.

 

(1)  A Szolgáltató által biztosított ivóvíz díja:

Közületi      459,- Ft/m3 + ÁFA

Lakossági    424,- Ft/m3 + ÁFA

Csatornahasználat díja:      948,- Ft/m3 + ÁFA

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított díj a vízterhelési díjat és az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

(3)  A vízterhelési díjat a szolgáltató az (1) pontban foglalt összegen felül a Borsodvíz Rt. területén egységes kiszámlázással, az elvezetett szennyvíz mennyiség arányában hárítja át a szolgáltatást igénybevevőkre.

 

3.§.

 

(1) A 2.§.-ban megállapított díjjal a gazdálkodó szervezet felé havonta, a lakosság felé a szolgáltató saját ütemtervének megfelelően a bekötési vízmérőóra adatai alapján kell számlázni. A fogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában az 1. sz. melléklet szerinti átalánnyal kell meghatározni.

4.§.

 

(1)  Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tiszakeszi Községi Önkormányzat 23/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelete.

(2)  A rendeletben foglaltakat a hatálybalépés utáni vízfogyasztás és szennyvízelvezetés elszámolásánál kell alkalmazni.

Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás levonása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra.

 

Tiszakeszi, 2011. december 13.

 

Sipos Imre                                                                        Kruj Tímea
polgármester                                                                         jegyző

ZÁRADÉK:

 A rendelet kihirdetésre került!

 

2011. december 30.

 

                                                           Kruj Tímea jegyző

 

 

 

utolsó módosítás:2016-06-14 13:27:43

TISZAKESZI
Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat