Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (X.14.) rendelete A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.08.) sz. rendelet módosításáról

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2011. (X.14.) rendelete

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.08.) sz. rendelet módosításáról

 

Tiszakeszi Községi Önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.08.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

 

A rendelet az alábbi 31/A §-al egészül ki:  

 

A rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

 

(1) A rendelet-tervezetet a Polgármesteri Hivatal társadalmi egyeztetés céljából az önkormányzat honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzéteszi.

 

(2) A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak a phkeszi@bicomix.hu elektronikus levélcímen, továbbá a Polgármesteri Hivatal postai címén (Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.). A véleménynyilvánításra nyitva álló határidő nem lehet kevesebb 8 napnál.

 

(3) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos vélemények megismerése érdekében a képviselő-testület lakossági fórumot szervezhet.

 

(4) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:

 

a.) a költségvetésről szóló,

b.) a helyi adókról szóló,

c.) a költségvetés végrehajtásáról szóló,

d.) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló

önkormányzati rendelet-tervezetet, valamint

e.) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha a módosítás magasabb szintű jogszabály rendelkezése miatt szükséges.

 

(5) A beérkezett véleményekről a jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet és javaslatot tesz a rendelet-tervezet esetleges módosítására.

 

2.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

 

Tiszakeszi, 2011. október 4.  

 

Sipos Imre                                                            Kruj Tímea

           polgármester                                                                jegyző


ZÁRADÉK

 

A rendelet kihirdetésre került.

 

Tiszakeszi, 2011. október 18.

 

 

                                                                       Kruj Tímea

                                                                          jegyző
utolsó módosítás:2016-06-14 13:27:43

Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat