Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról szóló 10/2009. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 10/2009. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

 

 

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használatáról szóló 10/2009. (X.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

 

A rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni.

A díj mértéke a következő:

a.)   Árusító és egyéb pavilonok, automaták,

üzletek ideiglenes elhelyezése esetén              250,- Ft/m2/nap

 

b.)  Járművek tartós közterületen történő

Tárolása esetén                                              1.450,- Ft/hó/db

 

c.)   Önálló hirdető berendezés, reklámtábla

elhelyezése                                                    700,- Ft/hó/db

 

      d.) Építőanyag, tüzelő átmeneti tárolása              230,- Ft/m2/hó

 

e.)   Alkalmi és mozgóárusítás:

- földről történő árusítás esetén                       220,- Ft/m2/nap

- asztalról és gépjárműről történő

   árusítás esetén                                            350,- Ft/m2/nap

 

       f.) Búcsúvásár esetén                                        350,- Ft/m2/nap

 

       g.) Vendéglátóipari előkert                                250,- Ft/m2/hó

 

       h.) közterületre benyúló üzlethomlokzat

             kirakatszekrény, reklám, hirdető berendezés    350,- Ft/m2/hó

 

  

 

 

 

2.§.

 

Záró rendelkezések

 

 

E rendelet 2012. január 1. napjától lép hatályba.

 

 

Tiszakeszi, 2011. december 6.

 

  Sipos Imre                                                            Kruj Tímea polgármester                                                             jegyző

Záradék:

 

A rendelet kihirdetésre került!

 

Tiszakeszi, 2011. december 15.

 

                                                                     Kruj Tímea jegyző
utolsó módosítás:2016-06-14 13:27:43

TISZAKESZI
Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat