Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (XII.15.) rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 19/2007. (X.31.) sz. rendelet módosításáról

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2011. (XII.15.) rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 19/2007. (X.31.) sz. rendelet módosításáról

 

 

Tiszakeszi Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 19/2007. (X.31.) sz. rendeletet az alábbiak szerint módosítja:


1.§.

 

A rendelet 11.§-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

Tiszakeszi község közigazgatási területén a szolgálati lakások lakbérének mértéke:

 

a.) összkomfortos és komfortos lakás esetén                  210,- Ft/m2/hó

b.) nem lakás céljára szolgáló helyiség esetén      1.050,- Ft/m2/év

 

 

2.§.

 

Záró rendelkezések

 

(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.  

 

Tiszakeszi, 2011. december 6.  

 

 

 

Sipos Imre                                              Kruj Tímea

            polgármester                                                 jegyző

 

 

 

ZÁRADÉK:

 

A rendelet kihirdetésre került!

 

Tiszakeszi, 2011. december 15.

 

                                                           Kruj Tímea jegyző
utolsó módosítás:2016-06-14 13:27:43

TISZAKESZI
Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat