Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete Az intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete

Az intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról

 

Tiszakeszi Község Önkormányzata képviselő-testülete az intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló 16/2010. (XII.16.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1.§

 

A rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

2.§ (1) Az önkormányzat az intézményi étkeztetés keretein belül az alábbiak szerint biztosít kedvezményt:

 

a.) Az óvodai étkezést igénybe vevő gyermekeknek az önkormányzat által biztosított kedvezmény napi ellátásonként 140,- Ft, így a gyermekek után fizetendő térítési díj 140,- Ft.

b.) A Napközi Otthonban étkezést igénybe vevő gyermekeknek az önkormányzat által adott kedvezmények és térítési díjak:

-         egész napos étkezést igénybe vevőknek kedvezmény: 170- Ft

       a gyermek után fizetendő térítési díj: 170,- Ft

-        a tízórai ebédet igénybe vevőknek a kedvezmény: 130,- Ft

      a gyermek után fizetendő térítési díj: 130,- Ft

-        az ebédet igénybe vevőknek kedvezmény: 85,- Ft

      gyermek után fizetendő térítési díj: 85,- Ft

c.)            70 éven felüli étkezők térítési díja: 325,- Ft, melyhez az önkormányzat ad 225,- Ft kedvezményt ebédenként.

 

(2)            Nem önkormányzat által fenntartott intézménybe járó gyermekek esetében a tízórai ebéd térítési díj: 260,- Ft, egész napos étkezés térítési díj: 330,- Ft, ebéd térítési díj: 170,- Ft.

 

(3)            A felnőtt étkezők térítési díja: 550,- Ft.

 

                                                           3. §

 

(1) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

 

Tiszakeszi, 2011. december 6.

 

 Sipos Imre                                                              Kruj Tímea

polgármester                                                               jegyző

 

ZÁRADÉK:

 

A rendelet kihirdetésre került!

 

2011. december 15.

 

                                                 Kruj Tímea

                                                    jegyző
utolsó módosítás:2016-06-14 13:27:43

TISZAKESZI
Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat