Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról

 

 

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 6/2011. (IV.12.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. §

 

(1) A rendelet az alábbi 13/A. §-al egészül ki:

 

„13/A (1) Az önkormányzat a településen élő nyugdíjasok, továbbá az egészségi állapotuk miatt szociálisan rászoruló lakosok részére fűnyírást biztosít.

 

(2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. A kérelemről egyedi elbírálás alapján a polgármester dönt.

 

(3) A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, amelyet a Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell befizetni. A térítési díj összege: 2,50 Ft/m2.

 

2.§

 

Záró rendelkezések

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

Tiszakeszi, 2011. április 12.

 

 

Sipos Imre                                                     Kruj Tímea

             polgármester                                                       jegyző

 

 

A rendelet kihirdetésre került!

 

2011. április 14.

 

                              Kruj Tímea

                                 jegyző
utolsó módosítás:2016-06-14 13:27:43

TISZAKESZI
Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat