Határozat szavazókörök kialakításáról

 

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

3458 Tiszakeszi, Községháza út 46.

Tel.: 49/356-800; Fax: 49/356-803

Ügyiratszám: 1976/2014.

Tárgy: Szavazókörök kialakítása

 

H A T Á R O Z A T

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Tiszakeszi településen a nemzetiségi szavazókör számát, sorszámát és területi beosztását, a szavazóhelyiség címét a következők szerint állapítom meg:

1. A nemzetiségi szavazókör száma: 1
2. A nemzetiségi szavazókör sorszáma: 800. számú szavazókör
3. A nemzetiségi szavazókör területe: Tiszakeszi Községi Önkormányzat területe
4. A nemzetiségi szavazókör címe: 3458 Tiszakeszi, Kossuth út 1. sz. (Hétszínvirág Óvoda)

Elrendelem a határozat Tiszakeszi Községi Önkormányzat hivatalos honlapján (www.tiszakeszi.hu), valamint Tiszakeszi Polgármesteri Hivatalban (Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.) elhelyezett hirdetőtábláján tizenöt nap időtartamra történő közzétételét.

A határozat ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Tiszakeszi Helyi Választási Iroda vezetőjéhez személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben. (3458, Tiszakeszi, Községháza út 46., fax:49/356-803, e-mail: phkeszi@bicomix.hu)

A fellebbezés illetékmentes. A fellebbezést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda vezetője (3525 Miskolc, Városház tér 1.) bírálja el, három napon belül.

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

INDOKLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdés alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki.

A nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. törvény 242. § (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzésére irányadó egyes szabályok értelmezéséről szóló 14/2014. NVB iránymutatás alapján Tiszakeszin a 2011. évi népszámlálás során a roma nemzetiséghez tartozó személyek száma érte el a 25 főt. A népszámlálás során összesen 130 fő vallotta magát valamely nemzetiséghez tartozónak Tiszakeszin.

A szavazókörök kialakításáról a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Ve. 312. §-a rendelkezik. A Ve. 312. § (1) bekezdése alapján valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése szerint egy nemzetiség választópolgárait egy szavazókörbe kell sorolni.

A Ve. 312. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetőjének kezdeményezésére a Nemzeti Választási Iroda elnöke – népszámlálási adatokra tekintettel – engedélyezheti, hogy a helyi választási iroda vezetője a településen több szavazókört alakítson ki.

A Ve. 323. § (2) bekezdése szerint, hogy ha a településen tartanak települési nemzetiségi önkormányzati választást, a különböző nemzetiségek számára – a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választásra is – közös nemzetiségi szavazóhelyiség szolgál. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő választópolgárok számára akadálymentes legyen.

A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét 2014. június 23-ig a településen senki nem kérte. A 2010. évi helyi kisebbségi önkormányzati képviselők választásán összesen 132 fő kérte a kisebbségi választói névjegyzékbe vételét. Mindezek alapján nem tartom szükségesnek több szavazókör kialakítását a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán Tiszakeszi településen.

A Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi szavazókör(ök) számát, sorszámát, és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiség(ek) címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg, mely határozatot a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tenni.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül.

A jogvesztő határidő számítására, lejártára a Ve. 10. § (1) -(3) bekezdése vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Tiszakeszi, 2014. június 24.

   Kruj Tímea

 Helyi Választási Iroda vezetője

A határozatról értesül:

 

  1. / Tiszakeszi község lakossága - hirdetményi úton
  2. /Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda Vezetője (3525 Miskolc, Városház tér 1. sz.)
  3. /Irattár


www.tiszakeszi.hu

utolsó módosítás:2016-06-14 13:27:43

TISZAKESZI
Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat