8 éves a Tiszakeszi Nyugdíjas Klub

8 ÉVES A TISZAKESZI NYUGDÍJAS KLUB
2012. OKTÓBER 20.


utolsó módosítás:2013-01-16 15:35:49Kistérségi Idősek Napja

K I S T É R S É G I   I D Ő S E K   N A P J A
2012. OKTÓBER 11.A Tiszakeszi Nyugdíjas Klubból 17 fő vett részt az október 11-én megrendezett Kistérségi Idősek Napján, ahol egy népdalcsokrot énekeltünk el a közönségnek.
Ünnepi köszöntőt mondott Dr. Domján László Mezőcsát polgármestere, a megyei idősügyi tanács elnöke, és Vida Lászlóné a kistérségi idősügyi tanács elnöke.
A vendéglátás és az utaztatás pályázati pénzből történt.
utolsó módosítás:2013-01-16 15:35:51Zene Világnapja

A ZENE VILÁGNAPJA A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODÁBANA Hétszínvirág Óvoda meghívására 8-an látogattunk el az óvodába. A zene világnapja alkalmából a Csillagokról szóló népdalcsokrunkat énekeltük el szeretettel a gyerekeknek. Most az idősek szórakoztatták a kicsiket.
utolsó módosítás:2013-01-16 15:35:53Ároktő - Tiszakeszi Nyugdíjas Klubok Találkozója

ÁROKTŐ - TISZAKESZI NYUGDÍJAS KLUBOK TALÁLKOZÓJA
2012. JÚLIUS 24.

2012. július 24-én Nyugdíjas Klubunk vendégségbe ment Ároktőre, az ottani Nyugdíjas Klub meghívására.

utolsó módosítás:2012-11-09 09:06:30"Hej rigó, rigó..."

" H e j   r i g ó ,   r i g ó . . . "

Horváth Pista Emlékére


utolsó módosítás:2012-11-09 09:06:30Rendőrségi előadás nyugdíjasoknak 2012

BŰNMEGELŐZÉSI ELŐADÁS

A Tiszakeszi Polgárőr Egyesület szervezésében a Pallai Krisztina nyomozó főtörzsőrmester tartott előadást Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság képviseletében, az idősebb korosztály részére.


utolsó módosítás:2012-11-09 09:06:30Részt vettünk a Bor- és Pálinkaversenyen

N  Y  U  G  D  Í  J  A  S     K  L  U  B :
R É S Z T   V E T T Ü N K   A
B O R -   É S   P Á L I N K A V E R S E N Y - EN

2012-ben is megrendezésre került a Bor- és Pálinkaverseny, melyen ismét részt vettünk. Nem csak a műsor részeként voltunk jelen, hanem tagjaink finom süteményekkel neveztek be a versenyre, hiszen a bor és pálinka mellett süteménysütő verseny is volt.Fellépés közben
utolsó módosítás:2012-11-09 09:06:307. éves a Nyugdíjas Klub

2011-ben 7. éves a Nyudgíjas Klub

Örömmel és jókedvvel emlékezünk arra a napra, amikor a Nyugdíjas Klubunk megalakult.
Köszönet az akkori önkormányzati vezetőknek, hogy eszükbe jutott a község nyugdíjasainak azon csoportja, akik szívesen tartoznak egy közösséghez és aktívan részt vesznek a község kulturális életében.utolsó módosítás:2012-11-09 09:06:30

TISZAKESZI
Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat